Thứ Sáu, 08 Tháng bẩy 2011 09:46

Lênh Đênh

Viết bởi 

 

Tôi đi tìm những gì đã mất

Nữa cuộc đời cứ phảng phất đâu đây

Cả hồn thơ  thao thức suốt đêm dài

Bên gối mộng nghe trãi đầy suối lệ

 

Xem 10380 lần