Thứ ba, 02 Tháng tám 2011 11:09

Giận Đời

Viết bởi 

Giận Đời
Sáng tác: Vũ Phong Sơn

Giận đời sao cứ bon chen, ghét thói bạc đen, nuốt lời mau quên.
Giận đời tình trắng như vôi, tham sang danh lợi mặc người nổi trôi.

 

 

Xem 15911 lần