Thứ ba, 02 Tháng tám 2011 11:06

Em Về Giữa Mùa Xuân

Viết bởi 

Em Về Giữa Mùa Xuân

Sáng tác Vũ Phong Sơn

 

Ngàn sao ơi hãy chứng minh cho lòng tôi.

Người đi tôi nhớ biết bao giờ nguôi.

Đợi chờ tình em đến đây bên đời...

 

Xem 15807 lần