Chủ nhật, 05 Tháng 6 2011 16:05

Thu âm CD cùng Tuấn Vũ

Viết bởi 

Vũ Phong Sơn cùng Tuấn Vũ, Viết Thanh cùng ace đến thu âm CD Vol 1 tại trung tâm Tuấn Trinh Pro 

 

Từ trái sang phải: Vũ Phong Sơn, Viết Thanh, Tuấn Vũ, Phạm Anh Cường

Xem 9784 lần